Anna Hlożek

Radca prawny

od 2015 roku

Wykonywała zawód radcy prawnego w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Obecnie radca prawny w dużej spółce samorządowej

Od 2019 roku prowadzi własną kancelarię.

Świadczy pomoc prawną na rzecz osób fizycznych i prawnych.

Prawo rodzinne i opiekuńcze:
➢ prowadzi sprawy:
• rozwodów i separacji,
• małżeńskich spraw majątkowych, w tym spraw o podziału majątku,
• alimentacyjne – zarówno na rzecz osób uprawnionych jak i zobowiązanych do ich świadczenia,
• opieki nad dziećmi, ustalania kontaktów, władzy rodzicielskiej
➢ reprezentuje swoich Klientów przed sądami
➢ doradza i prowadzi negocjacje.

Inne dziedziny:
doświadczenie, zdobyte podczas obsługi prawnej jednostki samorządu terytorialnego, pozwala na skuteczną reprezentację Klientów przed urzędami w zakresie prawa i postępowania administracyjnego oraz prawa lokalowego,

Zajmuje się obsługą prawną podmiotów leczniczych publicznych jak i prywatnych, w tym prowadzi procesy o błędy w sztuce medycznej po stronie tych podmiotów,
Dokonuje kompleksowej analizy struktury organizacji oraz dokumentów organizacyjnych.
Prowadzi negocjacje i pracuje z Klientami w zakresie pozasądowego rozwiązywania konfliktów

Ponadto:
• posiada znakomite kompetencje interpersonalne.
• ukończyła studia podyplomowe z zakresu Prawa spółek handlowych.
• obsługuje prawnie sprawy inwestycji z zakresu budowy nowych tras tramwajowych.

ul. Szeroki Dunaj 5,
00-255 Warszawa
Tel: +48 22 660 4040,
fax: +48 22 660 4049