Małgorzata Kaleta

Radca prawny

od 2015 roku

  • radca prawny od 2015 roku.
  • ponad 12 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie nieruchomości w m.st. Warszawa w Urzędach Dzielnic Targówek i Śródmieście
  • od 2017 roku prowadzi własną kancelarię
  • radca prawny w spółce

W trakcie swojej kariery zawodowej zajmowała się następującymi dziedzinami prawa oraz prowadziła (prowadzi) następujące projekty:

Nieruchomości
• Od 2007 roku do 2018 roku pracowała w Urzędzie m.st. Warszawy pracując najpierw na stanowisku specjalisty ds. nieruchomości a następnie jako radca prawny.
• W okresie 11 lat pracy w Urzędzie m.st. warszawy posiadła doskonałą znajomość przepisów prawa administracyjnego, prawa miejscowego, procedur oraz organizacji pracy obowiązujących w tym Urzędzie. Do obszaru jej szczególnych zainteresowań należały:
➢ regulacje prawne związane z gospodarką nieruchomościami zarówno na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, jak i podstawie przepisów Kodeksu cywilnego o zasiedzeniu nieruchomości;
➢ reprezentacja przed organami administracji publicznej, sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi.

Prawo zamówień publicznych
• pracując jako radca prawny w dużej spółce odpowiada za obsługę prawną przetargów publicznych na dostawy i usługi oraz roboty budowlane związane z inwestycjami.
• W roku 2019 odpowiadała za wsparcie prawne jednego z największych przetargów na dostawy w kraju, o wartości ponad 2 mld zł,
• Ma bogate doświadczenie w skutecznym prowadzeniu skomplikowanych spraw gospodarczych, gdzie wartości przedmiotu sporu dochodzą do kilkudziesięciu milionów złotych, w tym postępowaniach spornych oraz negocjacjach.
• Projektuje i opiniuje oraz obsługuje kontrakty o wartości kilkudziesięciu milionów zł.

Spadki
• Prowadzi sprawy z zakresu postępowań spadkowych.

Ponadto
1) Reprezentuje strony w procesach sądowych, zaś w celu pozasądowego rozwiązania sporu reprezentuje strony podczas negocjacji.
2) Pomysłowa i kreatywna w podejściu do rozwiązywania zagadnień prawnych.
3) Posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami (Certyfikat Prince 2 Fundation).

ul. Szeroki Dunaj 5,
00-255 Warszawa
Tel: +48 22 660 4040,
fax: +48 22 660 4049