Anna Lewandowska

Aplikantka radcowska

od 2019 roku

Ukończyłam studia prawnicze a ponadto informatykę oraz zarządzanie
Jestem wiceprezesem Stowarzyszenia zajmującego się pomocą prawną dla osób dyskryminowanych

Prawo rodzinne
Od 2010 r zajmuję się prawem rodzinnym ze szczególnym uwzględnieniem praw dzieci i ojców.
Walczę o równe traktowanie matek i ojców przed Sądami oraz prawa dzieci do równego dostępu do obojga rodziców.
Ponad 80% spraw kończyło się korzystnie dla moich klientów.

Prawo karne penitencjarne
Od 2015r zaangażowałam się w ochronę praw osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach.

Prawo karne ze szczególnym uwzględnieniem przestępstwa uporczywego nękania oraz znęcania się
Jestem autorką pracy szeroko traktującej przestępstwo stalkingu. Zaangażowałam się w pomoc ofiarom i dążę do jak najskuteczniejszej ich ochrony przed sprawcami.

Prawo ubezpieczeniowe
Wspieram ofiary wypadków w kwestii uzyskania odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu.

ul. Szeroki Dunaj 5,
00-255 Warszawa
Tel: +48 22 660 4040,
fax: +48 22 660 4049