Joanna Nowak-Kubiak

Radca prawny

od 2002 roku

 • była Dyrektor Departamentu Organizacyjno – Prawnego w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.
 • 12 lat pracowała jako radca prawny, tym przez 6 lat pełniła funkcję Naczelnika w Wydziale Prawnym dla Dzielnicy Śródmieście Urzędu m.st. Warszawy.
 • Od 2017 roku Dyrektor Biura Prawnego Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o
 • od 2005 roku prowadzi własną kancelarię.

W trakcie swojej kariery zawodowej zajmowała się następującymi dziedzinami prawa oraz prowadziła (prowadzi) następujące projekty:

Prawo medyczne:

 • Od 2005 roku nieprzerwanie zajmuje się obsługą podmiotów leczniczych, zarówno publicznych jak i prywatnych w tym indywidualnych praktyk lekarskich.
 • Prowadzi procesy o błędy w sztuce medycznej reprezentując lekarzy i podmioty lecznicze. W chwili obecnej około 95% procesów, w których występowała po stronie lekarzy i podmiotów leczniczych zakończyło się korzystnie dla jej klientów.
 • Kierownictwu obsługiwanych podmiotów leczniczych doradza także w zakresie kontroli zarządczej, zarządzania projektami i compliance wdrażając regulacje z tego zakresu.

Inwestycje budowlane i regulacje stanów prawnych nieruchomości:
W tej dziedzinie zarówno w pracy w samorządzie warszawskim jaki i Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. nabyła wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu
➢ regulacji stanów prawnych nieruchomości ,
➢ stosowania ustawy o gospodarce nieruchomościami;
➢ regulacji prawnych dotyczących własności lokali, w tym wspólnot mieszkaniowych
➢ prawnych aspektów prowadzenia procesu inwestycyjnego,
➢ reprezentacji przed organami administracji publicznej w postępowaniach administracyjnych
➢ reprezentacji przed sądami administracyjnymi i powszechnymi w powyższych dziedzinach

Negocjacje i mediacje:
Wspiera swoich klientów w zakresie prowadzenia spraw spornych zarówno wewnętrznych (pracownik-pracodawca) jak i zewnętrznych (klient-kontrahent) prowadząc w ich imieniu negocjacje oraz mediując występujące spory.

Ponadto
Jest otwarta na nowe wyzwania i pomysły;

 • z jej inicjatywy Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. :
  ➢ jako pierwsza spółka miejska wdrożyła system wsparcia prawnego motorniczych po wypadkach komunikacyjnych,
  ➢ wdrażają kompleksowa politykę pro ekologiczną,
  ➢ wprowadzają systemowe rozwiązania z zakresu compliance
  ➢ przygotowują się do wdrożenia kompleksowej polityki pozasądowego rozwiązywania sporów,
 • Na rzecz kierujących jednostkami sektora finansów publicznych prowadzi sprawy w zakresie zarzutów o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 • Jest autorką komentarzy do ustawy o działalności leczniczej i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Compliance,
 • Posiada Certyfikat Prince 2 Foundation.

ul. Szeroki Dunaj 5,
00-255 Warszawa
Tel: +48 22 660 4040,
fax: +48 22 660 4049