Inwestycje i wsparcie deweloperów

Mec. Małgorzata Kaleta
Mec. Joanna Nowak-Kubiak

Pomoc w postępowaniu o regulacje stanu prawnego nieruchomości zarówno w urzędzie jak i przed sądem (na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, na podstawie Kodeksu cywilnego – przepisów o zasiedzeniu, zniesieniu współwłasności oraz innych regulujących prawa właścicieli do gruntów).
Wsparcie inwestorów i wykonawców w procesach budowlanych.
Wsparcie deweloperów – w pozyskiwaniu nieruchomości, uzyskiwaniu wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych w celu realizacji inwestycji.

Obszary praktyki

PRAWO MEDYCZNE

Kompleksowa obsługa podmiotów leczniczych i praktyk zawodowych. Reprezentacja przed sądami i Komisjami Wojewódzkimi w sprawach o błędy w sztuce medycznej. Doradztwo i pomoc pacjentom.

SPRAWY RODZINNE

Reprezentacja przed sądami w sprawach o rozwód i separację, o opiekę nad dziećmi i ustalanie kontaktów z dziećmi, sprawy o podziały majątku, sprawy o alimenty, sprawy spadkowe.

INWESTYCJE I WSPARCIE DEWELOPERÓW

Wsparcie prawne procesu inwestycyjnego od regulacji stanu prawnego gruntu, przez uzyskiwanie zgód i pozwoleń do oddania do użytkowania nowopowstałych budynków.

SPRAWY WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

Prowadzenie bieżących spraw prawnych wspólnot, reprezentacja przez urzędami i sądami, przygotowywanie projektów uchwał, opiniowanie umów. Wsparcie prawne zebrań wspólnoty.

i

REPREZENTACJA PRZED URZĘDAMI

Wsparcie dla osób fizycznych i przedsiębiorców w postępowaniach administracyjnych. Sporządzanie zażaleń i odwołań reprezentacja przed sądami administracyjnymi.

NEGOCJACJE I MEDIACJE

Pomoc w podejmowaniu decyzji w sytuacjach konfliktu. Wdrażanie u przedsiębiorców systemu polubownego rozwiązywania sporów pracowniczych i z klientami. Wsparcie mediacyjne.

Zapraszamy do współpracy