Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest radca prawny Joanna Nowak-Kubiak prowadząca działalność gospodarcza pod nazwą KANCELARIA RADCY PRAWNEGO JOANNA NOWAK-KUBIAK, adres: ul. Szeroki Dunaj 5, 00-255 Warszawa. Przetwarzam Pana/Pani dane osobowe jedynie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania skierowane do mnie mailem (podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora tj. kontakt z użytkownikami strony internetowej Kancelarii). Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez mnie nie dłużej, niż jest to potrzebne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Po upływie tego czasu będą mogły być przetwarzane jedynie przez okres przedawnienia możliwych roszczeń. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do tego abym mógł odpowiedzieć na Pani/Pana zapytanie. Ma Pan/Pani prawo do żądania ode mnie dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Nowak-Kubiak i Wspólnicy to marka handlowa dla Kancelarii Radcy Prawnego Joanny Nowak-Kubiak (NIP:764-105012013) z siedzibą w Warszawie 900-255) ul. Szeroki Dunaj 5 oraz współpracujących z nią kancelarii:
Mec. Anny Hlożek (NIP 629-231-95-49) z siedzibą w Warszawie (04-375), ul. Grochowska 200 lok. 121
Mec. Małgorzaty Kalety (NIP 959-148-45-36) z siedzibą w Warszawie (01-855), ul. Perzyńskiego 13 lok. 17