Sprawy rodzinne

Mec. Anna Hlożek
Mec. Małgorzata Kaleta

Reprezentowanie Klientów przed sądem w procesie rozwód i separację, w tym negocjacje warunków rozwodu.

Reprezentacja przed sądem w sprawach małżeńskich majątkowych, w tym sprawy o podziały majątku.

Doradztwo w sprawach małżeńskich majątkowych, w tym również dokonywania podziału w drodze ugody.

Prowadzenie spraw alimentacyjnych – zarówno na rzecz osób uprawnionych jak i zobowiązanych do ich świadczenia.

Sprawy dotyczące opieki nad dziećmi, ustalania kontaktów, władzy rodzicielskiej.

Reprezentowanie Klientów przed sądem, sporządzanie pism procesowych w sprawach:

  • nabycia spadku,
  • działu spadku – podział majątku spadkowego,
  • zachowku.

 

Obszary praktyki

PRAWO MEDYCZNE

Kompleksowa obsługa podmiotów leczniczych i praktyk zawodowych. Reprezentacja przed sądami i Komisjami Wojewódzkimi w sprawach o błędy w sztuce medycznej. Doradztwo i pomoc pacjentom.

SPRAWY RODZINNE

Reprezentacja przed sądami w sprawach o rozwód i separację, o opiekę nad dziećmi i ustalanie kontaktów z dziećmi, sprawy o podziały majątku, sprawy o alimenty, sprawy spadkowe.

INWESTYCJE I WSPARCIE DEWELOPERÓW

Wsparcie prawne procesu inwestycyjnego od regulacji stanu prawnego gruntu, przez uzyskiwanie zgód i pozwoleń do oddania do użytkowania nowopowstałych budynków.

SPRAWY WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

Prowadzenie bieżących spraw prawnych wspólnot, reprezentacja przez urzędami i sądami, przygotowywanie projektów uchwał, opiniowanie umów. Wsparcie prawne zebrań wspólnoty.

i

REPREZENTACJA PRZED URZĘDAMI

Wsparcie dla osób fizycznych i przedsiębiorców w postępowaniach administracyjnych. Sporządzanie zażaleń i odwołań reprezentacja przed sądami administracyjnymi.

NEGOCJACJE I MEDIACJE

Pomoc w podejmowaniu decyzji w sytuacjach konfliktu. Wdrażanie u przedsiębiorców systemu polubownego rozwiązywania sporów pracowniczych i z klientami. Wsparcie mediacyjne.

Zapraszamy do współpracy