Joanna Nowak-Kubiak

Radca prawny

od 2002 roku

 • była Dyrektor Departamentu Organizacyjno – Prawnego w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.
 • 12 lat pracowała jako radca prawny, tym przez 6 lat pełniła funkcję Naczelnika w Wydziale Prawnym dla Dzielnicy Śródmieście Urzędu m.st. Warszawy.
 • obecnie Dyrektor Biura Prawnego Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o
 • od 2005 roku prowadzi własną kancelarię.
W trakcie swojej kariery zawodowej zajmowała się następującymi dziedzinami prawa oraz prowadziła (prowadzi) następujące projekty:

Prawo medyczne:

 • Od 2005 roku nieprzerwanie zajmuje się obsługą podmiotów leczniczych, zarówno publicznych jak i prywatnych w tym indywidualnych praktyk lekarskich.
 • Prowadzi procesy o błędy w sztuce medycznej reprezentując lekarzy i podmioty lecznicze. W chwili obecnej około 95% procesów, w których występowała po stronie lekarzy i podmiotów leczniczych zakończyło się korzystnie dla jej klientów.
 • Kierownictwu obsługiwanych podmiotów leczniczych doradza także w zakresie kontroli zarządczej, zarządzania projektami i compliance wdrażając regulacje z tego zakresu.

Nieruchomości i prawo lokalowe:

 • Od 2006 roku do 2018 roku pracowała w Urzędzie m.st. Warszawy w Dzielnicy Śródmieście. Początkowo jako radca prawny następnie jako Naczelnik Wydziału Prawnego. W okresie tych 12 lat posiadła doskonałą znajomość przepisów prawa miejscowego, procedur oraz organizacji pracy obowiązujących w tym Urzędzie. Do obszaru jej szczególnych zainteresowań należały:
  ➢ regulacje prawne związane z gospodarką nieruchomościami;
  ➢ regulacje prawne związane z ustawą o własności lokali,
  ➢ reprezentacja przed organami administracji publicznej, sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi;
 • Obecnie pracując jako Dyrektor Biura Prawnego w Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. odpowiada za obsługę prawną inwestycji budowy nowych tras tramwajowych, dzięki czemu dogłębnie poznaje proces inwestycyjny, w tym, w zakresie regulacji stanów prawnych nieruchomości, które podlegają jej zakresowi działania.
 • Prowadzi obsługę prawną Wspólnot Mieszkaniowych, w szczególności wspierając procesy inwestycyjne tych podmiotów

Wsparcie przedsiębiorców:

 • Ze względu na wieloletnie doświadczenie w pracy w samorządzie terytorialnym wspiera przedsiębiorców reprezentując ich przed organami administracji publicznej w trakcie postępowań związanych w szczelności z procesami inwestycyjnymi:
  ➢ Pozyskiwanie decyzji administracyjnych,
  ➢ Odwołania i zażalenia
  ➢ Reprezentacja przed organami odwoławczymi oraz sądami administracyjnymi
 • Wspiera kierownictwa organizacji w podejmowaniu kierunkowych decyzji zarządczych.
 • Oferuje usługi kompleksowej analizy struktury organizacji pod kątem prawidłowości procesów składających się na realizacje zadań przedsiębiorcy oraz dokumentów funkcjonujących w obszarach pracowniczych, w tym antymobbingowych , bezpieczeństwa, compliance, zarządzania w organizacji
 • Wspiera członków organizacji (zarówno pracodawcę jak i pracowników) w zakresie rozwiązywania konfliktów, w sytuacjach zgłaszania zachowań niepożądanych oraz mobbingu, prowadzenia negocjacji oraz pozasądowego rozwiązywania sporów – mediacje
 • We współpracy z https://mindsofhope.eu oferuje usługi wsparcia pracowników w procesie zmian w organizacji oraz w sytuacji zwolnień w procesie restrukturyzacji

Ponadto

  Jest otwarta na nowe wyzwania i pomysły;

 • z jej inicjatywy Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. :
  ➢ jako pierwsza spółka miejska wdrożyła system wsparcia prawnego motorniczych po wypadkach komunikacyjnych,
  ➢ wdrażają kompleksowa politykę pro ekologiczną,
  ➢ wprowadzają systemowe rozwiązania z zakresu compliance
  ➢ przygotowują się do wdrożenia kompleksowej polityki pozasądowego rozwiązywania sporów,
 • Na rzecz kierujących jednostkami sektora finansów publicznych prowadzi sprawy w zakresie zarzutów o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 • Jest autorką komentarzy do ustawy o działalności leczniczej i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Compliance,
 • Podnosi swoje kwalifikacje w ramach studiów podyplomowych Negocjacje i Mediacje na SWPS z zamiarem wdrażania procedur pozasądowego rozwiązywania sporów (z naciskiem na mediację) u swoich pracodawców i klientów. Zamierza zostać mediatorem sądowym;
 • Posiada Certyfikat Prince 2 Foundation.

Kancelaria Radcy Prawnego Nowak-Kubiak i Wspólnicy
ul. Szeroki Dunaj 5,
00-255 Warszawa
Tel: +48 22 660 4040,
fax: +48 22 660 4049