Negocjacje i mediacje

Mec. Joanna Nowak-Kubiak

Pomoc w podejmowaniu decyzji w sytuacjach konfliktowych i trudnych.
Przełamywanie impasu w negocjacjach
Pomoc w znajdowaniu rozwiązań zarówno w problemach indywidualnych jak i w zespołach.
Wsparcie pracowników i pracodawców w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych oraz budowaniu zespołów.
Przygotowanie do negocjacji.

 

Inne obszary

NIERUCHOMOSĆI I WSPARCIE DEWELOPERÓW

Wsparcie prawne procesu inwestycyjnego od regulacji stanu prawnego gruntu, przez uzyskiwanie zgód i pozwoleń do oddania do użytkowania nowopowstałych budynków.

SPRAWY WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

Prowadzenie bieżących spraw prawnych wspólnot, reprezentacja przez urzędami i sądami, przygotowywanie projektów uchwał, opiniowanie umów. Wsparcie prawne zebrań wspólnoty.

WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCÓW

Bieżąca obsługa prawna, opiniowanie umów, obsługa organów spółki, reprezentacja przed sądami, wsparcie w negocjacjach, wdrażanie compliance,

i

REPREZENTACJA PRZED URZĘDAMI

Wsparcie dla osób fizycznych i przedsiębiorców w postępowaniach administracyjnych. Sporządzanie zażaleń i odwołań reprezentacja przed sądami administracyjnymi.

PRAWO MEDYCZNE

Kompleksowa obsługa podmiotów leczniczych i praktyk zawodowych. Reprezentacja przed sądami i Komisjami Wojewódzkimi w sprawach o błędy w sztuce medycznej. Doradztwo i pomoc pacjentom.

SPRAWY RODZINNE

Reprezentacja przed sądami w sprawach o rozwód i separację, o opiekę nad dziećmi i ustalanie kontaktów z dziećmi, sprawy o podziały majątku, sprawy o alimenty, sprawy spadkowe.

Zapraszamy do współpracy