Sprawy rodzinne

Mec. Anna Hlożek,
Mec. Joanna Nowak – Kubiak
Mec. Małgorzata Kaleta

1) Reprezentowanie klientów przed sądem w procesie rozwód i separację, w tym negocjacje warunków rozwodu,
2) reprezentacja przed sądem w sprawach małżeńskich majątkowych, w tym sprawy o podziały majątku,
3) doradztwo w sprawach małżeńskich majątkowych, w tym również dokonywania podziału w drodze ugody,
4) prowadzenie spraw alimentacyjnych – zarówno na rzecz osób uprawnionych jak i zobowiązanych do ich świadczenia
5) opieka nad dziećmi, ustalanie kontaktów, władzy rodzicielskiej

Udzielenia porad prawnych, reprezentacja Klientów przed sądem, sporządzanie pism procesowych w sprawach:
• Nabycia spadku
• Działu spadku – podział majątku spadkowego
• Zachowku

 

Inne obszary

NIERUCHOMOSĆI I WSPARCIE DEWELOPERÓW

Wsparcie prawne procesu inwestycyjnego od regulacji stanu prawnego gruntu, przez uzyskiwanie zgód i pozwoleń do oddania do użytkowania nowopowstałych budynków.

SPRAWY WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

Prowadzenie bieżących spraw prawnych wspólnot, reprezentacja przez urzędami i sądami, przygotowywanie projektów uchwał, opiniowanie umów. Wsparcie prawne zebrań wspólnoty.

WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCÓW

Bieżąca obsługa prawna, opiniowanie umów, obsługa organów spółki, reprezentacja przed sądami, wsparcie w negocjacjach, wdrażanie compliance,

i

REPREZENTACJA PRZED URZĘDAMI

Wsparcie dla osób fizycznych i przedsiębiorców w postępowaniach administracyjnych. Sporządzanie zażaleń i odwołań reprezentacja przed sądami administracyjnymi.

PRAWO MEDYCZNE

Kompleksowa obsługa podmiotów leczniczych i praktyk zawodowych. Reprezentacja przed sądami i Komisjami Wojewódzkimi w sprawach o błędy w sztuce medycznej. Doradztwo i pomoc pacjentom.

NEGOCJACJE I MEDIACJE

Pomoc w podejmowaniu decyzji w sytuacjach konfliktu. Wdrażanie u przedsiębiorców systemu polubownego rozwiązywania sporów pracowniczych i z klientami. Wsparcie mediacyjne.

Zapraszamy do współpracy