Prawo medyczne

Mec. Joanna Nowak-Kubiak

– kompleksowa obsługa podmiotów leczniczych i praktyk zawodowych,
– reprezentacja lekarzy w postępowaniach w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy,
– świadczenie pomocy prawnej lekarzom w zakresie zakładania, rejestrowania, prowadzenia praktyk lekarskich,
– obsługa prawna przekształceń indywidualnych praktyk lekarskich w spółki prawa handlowego,
– szkolenia z zakresu prawa medycznego,
– reprezentacja pacjentów w postępowaniach przed ubezpieczycielami, sądami, wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych – w sprawach o dochodzenie roszczeń z tytułu błędów w sztuce medycznej, naruszenia praw pacjenta, sprawach o ustalenie zdarzenia medycznego,
– doradztwo i udzielanie pomocy pacjentom w zakresie egzekwowania przestrzegania praw pacjenta przez podmioty lecznicze.

 

Inne obszary

NIERUCHOMOSĆI I WSPARCIE DEWELOPERÓW

Wsparcie prawne procesu inwestycyjnego od regulacji stanu prawnego gruntu, przez uzyskiwanie zgód i pozwoleń do oddania do użytkowania nowopowstałych budynków.

SPRAWY WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

Prowadzenie bieżących spraw prawnych wspólnot, reprezentacja przez urzędami i sądami, przygotowywanie projektów uchwał, opiniowanie umów. Wsparcie prawne zebrań wspólnoty.

WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCÓW

Bieżąca obsługa prawna, opiniowanie umów, obsługa organów spółki, reprezentacja przed sądami, wsparcie w negocjacjach, wdrażanie compliance,

i

REPREZENTACJA PRZED URZĘDAMI

Wsparcie dla osób fizycznych i przedsiębiorców w postępowaniach administracyjnych. Sporządzanie zażaleń i odwołań reprezentacja przed sądami administracyjnymi.

SPRAWY RODZINNE

Reprezentacja przed sądami w sprawach o rozwód i separację, o opiekę nad dziećmi i ustalanie kontaktów z dziećmi, sprawy o podziały majątku, sprawy o alimenty, sprawy spadkowe.

NEGOCJACJE I MEDIACJE

Pomoc w podejmowaniu decyzji w sytuacjach konfliktu. Wdrażanie u przedsiębiorców systemu polubownego rozwiązywania sporów pracowniczych i z klientami. Wsparcie mediacyjne.

Zapraszamy do współpracy